Login


Register | Recover Password
 

Finantari prin leasing

Ce este leasingul?

Definitie: Leasing-ul este o operatiune comerciala prin care o parte denumita locator/finantator transmite pentru o perioada determinata
Dreptul de folosinta a unui lucru al carui proprietar este catre alta parte,denumita utilizator, la solicitarea acesteia din urma, contra unei plati periodice,denumita rata de leasing, iar la sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul,de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale.

Cum se desfasoara un contractul de leasing ?

In Romania, contractul de leasing este reglementat prin Ordonanta Guvernamentala nr. 51/1997, republicata in Monitorul Oficial nr. 9 din 12.01.2000, operatiunile de leasing constituind o noua
categorie de fapte de comert care se adauga la cele prevazute de art. 3 Cod Comercial.

Elementele contractului de leasing sunt:

 1. Partile:
  – locatorul/finantatorul;
  – utilizatorul.
 2. Descrierea exacta a bunului care face obiectul contractului de leasing;
 3. Valoarea totala a contractului de leasing;
 4. Valoarea ratelor de leasing si termenul de plata a acestora;
 5. Perioada de utilizare in sistem de leasing a bunului;
 6. Clauza privind      obligatia asigurarii bunului.

Partile intr-un contract de leasing sunt:

 1. Utilizatorul  (locatarul)      – clientul solicitarilor sau beneficiarul lucrului;
 2. Finantatorul operatiunii      – creditorul sau cumparatorul bunului (de regula, este o societate      comerciala specializata);
 3. Furnizorul  (vanzatorul)      – constructorul, producatorul sau fabricantul lucrului.

Obiect al operatiunilor de leasing il pot constitui bunurile imobile, bunurile mobile de folosinta indelungata aflate in circuitul civil, cu exceptia inregistrarilor pe banda audio si video,a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor si a drepturilor de autor.

Statistic, obiect al leasingului il formeaza in special echipamentul de calcul, aparatele si instrumentele de masura, mijloacele de transport, masinile unelte, masinile agricole.

Utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing, daca partile convin astfel si daca utilizatorul achita toate obligatiile asumate prin contract.

Ce este contractul de leasing financiar ?

Operatiunile de leasing financiar trebuie sa indeplineasca mai multe conditii:

 1. Riscurile si  beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul incheierii contractului de      leasing;
 2. Utilizatorul poate  opta pentru cumpararea bunului, iar pretul de cumparare va reprezenta cel mult 50% din valoarea de      intrare (piata) pe care acesta o are la data la care optiunea  poate fi exprimata;
 3. Perioada de folosire a bunului in sistem de leasing acopera cel putin 75% din durata normala de utilizare a bunului, chiar daca dreptul de  proprietate nu este transferat la finalul contractului.

Contractul de leasing financiar cuprinde, pe langa elementele standard ale contractului de leasing, urmatoarele elemente suplimentare:

 1. valoarea initiala a bunului;
 2. clauza privind  dreptul de optiune al utilizatorului cu privire la cumpararea bunului si la conditiile in care poate fi exercitat acest drept.

Valoarea contractului de leasing este data de suma tuturor redeventelor, iar in cazul achizitiei bunului, se adauga si valoarea reziduala a acestuia.

Principala componenta a redeventelor o reprezinta amortizarile. Conform prevederii art. 5 lit. c) din Ordonanta nr. 70/1994, modificata prin Legea nr. 90/1998, redeventa platita va fi calculata tinand seama de marja de profit si de amortizarea integrala a bunului sau cel putin a unei parti din valoarea
de intrare a acestuia; in acest caz, regimul de amortizare va fi stabilit de parti de comun acord, functie de natura bunului si de valoarea sa de intrare, in conformitate cu Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale.

Care sunt peratiunile de leasing financiar ?

Operatiunile triunghiulare de leasing reprezinta o forma des intalnita a leasing-ului. Initiativa apartine,
de regula, utilizatorului care are nevoie de un anumit bun sau grupuri de bunuri si procedeaza la prospectarea pietei pentru identificarea unui eventual furnizor si a unui finantator.Dupa ce furnizorul si utilizatorul s-au pus de acord asupra perfectarii unui contract de vanzare-cumparare cu privire la bunul dorit de utilizator, utilizatorul va adresa finantatorului o cerere,
cuprinzand date referitoare la caracteristicile tehnico-functionale ale bunului dorit, la situatia sa materiala si financiara, la identificarea furnizorului si detaliile negociate in privinta contractului de vanzare-cumparare.Daca finantatorul accepta cererea, el va intra in afacere preluand din acel moment, in nume propriu, negocierea cu furnizorul cu care incheie contractul de vanzare-cumparare. Vanzarea lucrului, desi se perfecteaza la momentul in care finantatorul intervine, intra in vigoare la data incheierii procesului verbal de predare-receptie, intervenit intre furnizor si utilizator.

Drepturile beneficiarului si ale finantatorului fata de furnizor:

1. Beneficiarul (utilizatorul bunului), in calitate de mandatar, este imputernicit de Finantator, in calitate de mandant, sa achizitioneze titlul de proprietate asupra bunului ales de el, sa rezolve orice diferend
privind calitatea bunului si sa conserve bunul pana la manifestarea optiunii de cumparare – va negocia cu furnizorul conditiile de cumparare, pretul, modalitatile de plata, modalitatile de livrare, momentul transferului proprietatii si a riscurilor, asigurarea transportului, data si locul receptiei, termenele de formulare a reclamatiei cantitative si calitative, modul de solutionare a acestora, penalitatile pentru nelivrare sau livrare necorespunzatoare,efectele fortei majore si suportarea consecintelor etc.;

2. Finantatorul primeste mandat de la Beneficiar sa procure bunul ales de acesta din urma in scop de garantie, astfel incat beneficiarul sa raspunda de riscuri.

Utilizatorul, in temeiul mandatului primit, va indeplini formalitatile administrative de a sta in justitie si de a introduce actiunile in garantie contra furnizorului.

Rolul furnizorului este secundar, obligatiile sale limitandu-se la garantarea calitatii bunului.

Finantatorul (societatea de leasing) nu raspunde pentru cazul in care bunul ce face obiectul contractului de leasing nu este livrat utilizatorului, cu exceptia cazului in care societatea de leasing
are calitatea de furnizor; in aceasta situatie, utilizatorul se va vedea nevoit sa plateasca redeventele convenite, fara ca el sa se poata bucura de folosinta bunului contractat, sfarsind prin a plati intreaga valoare a contractului.

In cazul leasing-ului, contractul de locatiune este precedat de o promisiune bilaterala (reciproca, sinalagmatica) de locatiune, ceea ce inseamna ca finantatorul promite ca va da in locatie lucrul pe care il cumpara, iar utilizatorul promite ca il va lua ca locatar. Practic, contractul de locatiune este un instrument juridic de punere a lucrului la dispozitia utilizatorului.

Care sunt fazele operatiunii de leasing fianciar ?

 1. Achizitionarea bunului   de catre societatea finantatoare;
 2. Restituirea  treptata      de catre beneficiar a creditului primit (prin plata  redeventelor), folosind resursele financiare      obtinute din exploatarea  bunului (a investitiei). Redeventa contractului de leasing cuprinde: ratele de amortizare ale bunului, chiria pe capitalul neamortizat, taxele,  asigurarile, precum si o marja de profit a societatii finanþatoare;
 3. Dreptul  beneficiarului  ca la expirarea contractului sa-si exprime optiunea privind bunul care face obiectul contractului de leasing.

La incetarea perioadei de inchiriere, utilizatorul are urmatoarele posibilitati:

 1. sa  restituie  bunul finantatorului, contractul luand astfel sfarsit;
 2. sa reinnoiasca locatiunea pentru o noua perioada si cu chirie redusa. Leasing-ul nu  poate fi insa asimilat vanzarii pe credit, deoarece pana la expirarea      duratei locatiunii si manifestarii optiunii de      cumparare,  utilizatorul este un simplu locatar, iar translatia      proprietatii nu      opereaza cu efect retroactiv;
 3. sa cumpere      bunul la un pret rezidual (diferenta dintre pretul platit de investitor si      sumele restituite, periodic, de catre beneficiar). Deoarece pretul de      cumparare este inferior valorii reale a bunului, aceasta varianta este cea      mai avantajoasa pentru utilizator.

Cate tipuri de leasing fianciar exista ?

Cele mai intalnite forme ale leasingului sunt:

 1. Leasing-ul      direct;
 2. Leasing-ul      financiar;
 3. Vanzare      si leaseback;

1. Leasing-ul direct

Cel care da bunul cu chirie este producatorul, care detine dreptul de proprietate asupra bunului respectiv, utilizatorul detinand numai dreptul de folosire a bunului. Deseori, cel care da cu chirie este obligat prin contractul de leasing sa asigure si service-ul de intretinere; intr-un asemenea caz se vorbeste de service lease. Un element foarte important este clauza anularii. Utilizatorul bunului poate sa decida sa nu mai plateasca chiria, inainte de expirarea termenului de inchiriere, atunci cand bunul respectiv s-a uzat moral inacceptabil de mult sau nu mai este necesara prelungirea contractului din cauza declinului activitatii chiriasului. Platile prevazute prin contract nu acopera in intregime costul bunului, iar durata contractului este mult mai mica decat durata normala de utilizare a bunului, cel care da cu chirie asteptandu-se fie sa vanda bunul la incheierea contractului de leasing, fie sa inchirieze bunul si altor chiriasi.

2. Leasing-ul financiar

In aceasta forma de leasing exista trei parti: finantatorul, utilizatorul si, respectiv, furnizorul bunului. Utilizatorul selecteaza bunul si negociaza pretul si termenul de livrare cu furnizorul, apoi negociaza conditiile de incheiere a contractului de leasing cu finantatorul. Finantatorul (de regula o firma de leasing) achizitioneaza bunul vizat si il ofera utilizatorului prin contract de leasing.

O forma particulara este leasing-ul parghie. Finantatorul furnizeaza celui care da cu chirie o mare parte din fonduri necesare pentru achizitionarea bunului respectiv. Cel care da cu chirie trebuie sa ramburseze imprumutul contractat pentru achizitia bunului. Redeventa contractului de leasing
variaza functie de conditiile financiare in care a fost obtinut imprumutul.

3. Vanzare si leaseback

Proprietarul bunului (teren, cladire, echipament) vinde bunul respectiv si incheie simultan o intelegere cu cumparatorul pentru a inchiria bunul respectiv in anumite conditii. Cumparatorul bunului poate fi o banca, o firma de asigurari, o societate de leasing, un investitor particular.

Vanzatorul primeste imediat pretul de cumparare al bunului si utilizeaza bunul, platind redevente noului proprietar (cumparatorul).

 

order nolvadex canada online order trimox canada online order zithromax canada online order amoxil canada online order cipro canada online order biaxin canada online order aldactone canada online order stromectol canada online order lexapro canada online order zyprexa canada online order motilium canada online order pristiq canada online order Tenormin canada online order estrace canada online order valtrex canada online order azelex canada online order Voltaren canada online order Nexium canada online order Buspar canada online order Keflex canada online order Lotrisone canada online order tofranil canada online order bactrim canada online order proscar canada online order zanaflex canada online order erythromycin canada online order doxycycline canada online order elavil canada online order augmentin canada online order lasix canada online